hoe verliep de Operatie?

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 De 101ste divisie wist op 17 september  twee  bruggen bij Veghel  te veroveren , maar de brug bij Son en Breugel werd voor hun ogen opgeblazen door de Duitsers.

Eindhoven wisten ze niet te bevrijden.

De 82ste divisie veroverde op 17 september de Edithbrug bij Wijchen maar de brug was zwaar beschadigd en moest worden opgebouwd. De  verkeersbrug bij Wijchen konden ze niet veroveren maar de Maasbrug bij Grave wel.  De brug bij Nijmegen werd met moeite bereikt maar kon niet veroverd worden door tegenstand van Waffen SS troepen.    

 Het Britse 1ste lukte het  17 september de noordelijke oprit van de Rijnbrug te veroveren maar de spoorbrug bij Oosterbeek werd vernietigd door de Duitsers.

 Het grondoffensief van het Britse 30e legerkorps verliep moeizaam en ze kwamen de eerste dag niet verder dan Valkenswaard dat was ongeveer  15  kilometer van de plaats waar ze vertrokken waren.

Bijna overal was er  tegenstand van Duitsers.

 

 Op 18 september werd Eindhoven door de 101ste divisie bevrijd , de Maas en Waalbrug bij Nijmegen kon nog steeds niet veroverd worden door de 82ste divisie door zware tegenstand. In en rond Arnhem werd ook zwaar gevochten de mannen van het 1ste konden niet door andere troepen bereikt worden om te helpen.

 

Op 19 september leek operatie Market Garden te zullen slagen, de brug bij Son en Breugel was gerepareerd en Britse tanks van het 30e legerkorps bereikten de veroverde brug bij Veghel  en

maakten later contact met de 82ste divisie.

De verkeersbrug bij Wijchen was veroverd maar helaas de brug bij Nijmegen nog steeds niet.

Helaas lukte het de 1ste  divisie niet de brug bij Arnhem te veroveren en ze leden zware verliezen

en moesten zich terugtrekken bij Oosterbeek.

 

De 82ste divisie lukte het 20 september  eindelijk de spoor-  en verkeersbrug bij Nijmegen te veroveren . Helaas waren er niet genoeg grondtroepen beschikbaar om door te stoten naar Arnhem.

Het Britse 1ste had bij Arnhem nog steeds de oprit van de brug in handen maar ze zaten zonder water, voedsel en hadden bijna geen munitie.

De Duitsers lukte het op 21 september het verzet van de 1ste divisie bij de brug te breken en

ze voerden versterkingen aan om de aanval van de Britse grondtroepen naar Arnhem tegen te houden.

Er werd ook zwaar gevochten bij Oosterbeek maar daar konden de divisie standhouden dank zij

de hulp  van de zware artillerie van de grondtroepen.

 

Op 22 september doen Duitsers verschilllende aanvallen op door geallieerden veroverde dorpen

en gebieden om de geallieerde opmars te stoppen. Echter deze worden weer terugveroverd door de geallieerden.

 

De 1ste divisie zit op 23 september nog steeds klem bij Arnhem en Oosterbeek, ze hebben nog

steeds een tekort aan voedsel, munitie en medicijnen omdat de meeste droppings in vijandelijk

gebied terecht komen.

Het lukt die dag ongeveer 150 Poolse parachutisten de Rijn over te steken en de geallieerde verdediging te versterken.

 

Op 24 september lukt het Duitse troepen bij Veghel weer een gat te slaan in de geallieerde corridor

 die nodig is om de geallieerde troepen te bevoorraden. Hierdoor wordt besloten de operatie te beёindigen en de overgebleven troepen rond Arnhem en Oosterbeek te evacueren.

 

Om de parachutisten rond Oosterbeek te kunnen evacueren worden op 25 september de hele dag plannen gemaakt. In de nacht van 25 op 26 september worden de laatste soldaten geёvacueerd.

Dit zijn er ongeveer tussen de 2.000 en 2.500, hun aftocht wordt gedekt door een bataljon van

de Poolse parachutistenbrigade.

Bij aanvang van de operatie bestond de Britse 1ste luchtlandingsdivisie uit 10.000 man.

                         

Men vermoed dat als Operation Market Garden geslaagd was de Tweede Wereldoorlog voor

Kerst  1944 voorbij had kunnen zijn.

 Helaas duurde de oorlog door het mislukken nog ongeveer een half jaar langer, waarbij het

zuiden van Nederland wel bevrijd was maar het noorden nog niet.